RHUTHUN

RUTHIN

MARKET TOWN OF THE FUTURE

Tref Farchnad y Dyfodol

Mae pawb yn gwybod bod Rhuthun yn dref hardd ac arbennig o hanesyddol. Ond pa fath o fywyd geir yma mewn gwirionedd a sut y bydd hi yn y dyfodol tybed?

 

Y mae’r prosiect Rhuthun Tref Farchnad y Dyfodol yn ceisio ateb y cwestiwn. Gyda chymorth Ysgol Bensaerniaeth Cymru ac Uned Ymchwil Ddylunio Cymru, yn ogystal ag arbenigwyr eraill, y mae trigolion Rhuthun yn cael cyfle i ddweud eu barn am ddyfodol y dref.

 

Os ydych yn byw yn Rhuthun neu wrth eich bodd yn ymweld â’r dref, yna yr ydym yn awyddus iawn i glywed gennych. Yr ydym eisiau gwybod beth yw eich barn am y dref a sut i’w gwella.

 

Wrth GLICIO YMA dywedwch wrthym beth ydych yn ei HOFFI  a beth ydych yn ei GASAU am y dref.

We all know Ruthin's a beautiful town with lots of history, but what is it really like to live here, and what should it be like in the future?

 

Ruthin Market Town of the Future is a project that will help us find out.  With the help of the Welsh School of Architecture and the Design Research Unit Wales, as well as other experts, Ruthin residents are being asked to give their views about Ruthin's future.

 

If you live in or just love visiting Ruthin, then we want to hear from you.  We want to know what you think of the town and how it can be made better.

 

You can start by telling us about your LOVED and LOATHED Places by CLICKING HERE.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Market Town of the Future

Welcome

Croeso

RHUTHUN y Dyfodol

23.05.11 - 29.05.11

RUTHIN Future

23.05.11 - 29.05.11

Wythnos o ddigwyddiadau i hyrwyddo Rhuthun fel Tref Farchnad y Dyfodol, gyda chydweithrediad Comisiwn Dylunio Cymru, Grŵp Twristiaeth a Marchnata Bro Rhuthun, Cyngor Tref Rhuthun, Canolfan Grefft Rhuthun, Ysgol Bensaernïaeth Cymru, Goleufa Cymru a Chyngor Sir Ddinbych.

 

Darganfyddwch mwy YMA

A week of events showcasing Ruthin and the shape of things to come at this Market Town of the Future, in partnership with Design Commission for Wales, Bro Rhuthun Tourism & Marketing Group, Ruthin Town Council, Ruthin Craft Centre, The Welsh School of Architecture, Beacon for Wales, and Denbighshire County Council.

 

Find out more HERE

Wythnos i ddathlu'r dref, ei phobl a’i photensial

A week celebrating People, Place and Potential